אם תוכלו להציל את חייו של אדם באמצעות תרומת מח עצם, לא הייתם עושים זאת? מסתבר שהדברים לא תמיד פשוטים כפי שהם נראים.

הספר בן תחת בן של חיים ולדר עוסק באדם שיכול להציל את חייו של אחר, אך מסרב בכל תוקף לעשות זאת. משלחת המגיעה לביתו מגלה, למרבה הפלא, שהסיבה לסירוב קשורה למלחמת העולם השנייה ולהתנגדות היהודים לנאצים.