חיים ולדר במופע "הלב הוא לא מחסן"

חיים ולדר במופע "הלב הוא לא מחסן"